Att kunna tillverka konstgjord spindeltråd har länge varit en dröm för många forskare. Steg för steg har ett forskarlag från SLU kommit allt närmare en fungerande metod. En som har varit med under denna resa är Marlene Andersson, som snart disputerar vid SLU.

Läs hela nyheten här