Ett projekt där fågelskådare och lantbrukare samarbetade gav lantbrukarna en mer positiv inställning till naturvårdsåtgärder och stärkte deras självbild som naturvårdare. Dessutom kände lantbrukarna att de hade större kontroll över de åtgärder som genomfördes på gården för att gynna jordbruksfåglar. Det visar en studie från SLU som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Environmental Management.

Läs hela nyheten här