En tvådelad trål som skiljer plattfisk från torsk. En kräfttrål som sorterar bort oönskad fisk och småväxta havskräftor. Ett flexibelt sorteringsgaller som gör sillfisket effektivare. Tillsammans med fiskenäringen har sekretariatet för selektivt fiske vid SLU utvecklat ett flertal selektiva redskap som främjar ett långsiktigt hållbart fiske. Nu ska sekretariatets erfarenheter presenteras vid FN:s havskonferens i New York den 5-9 juni.

Läs hela nyheten här