Den mexikanska Vaquita-tumlaren är världens mest utrotningshotade val. Forskare uppskattar att det i juni 2017 fanns mindre än 30 individer kvar. Det största hotet mot Vaquitan är att den ofta fångas som bifångst vid nätfiske. I jakten på alternativa fiskemetoder som kan rädda valen tar mexikanska forskare och fiskare nu hjälp av SLU:s experter på redskapsutveckling.

Läs hela nyheten här