Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är i kris, och grundläggande förändringar behövs i samhället för att vända den negativa trenden. Det står klart i rapporten från den första mellanstatliga globala analysen som gjorts, där 132 länder står bakom den och dess slutsatser.

Läs hela nyheten här