”Krav på samverkan präglar allt mer styrningen av universitet och forskning. Avsikten sägs vara att höja forskningskvaliteten och förbättra förmågan att möta samhällsutmaningar. Vi delar i grunden ambitionerna, men menar att samverkan i praktiken ofta präglas av förvirring och otydlighet rörande forskarens roll.”

Läs hela nyheten här