Nitrater, som transporterats med åar till våra havskuster, omvandlas av bakteriesamhällen i bottensediment till växthusgasen lustgas eller vidare till ofarlig kvävgas, beroende på artsammansättningen. Denna varierar mellan olika bottenhabitat. I en ny studie från SLU visas att i synnerhet sandiga och gyttjiga havsbottnar är viktiga habitat åt arter som klarar omvandlingen från lustgas till kvävgas. Därför är det viktigt att värna om bottenhabitatens mångfald, för att inte riskera ett ökat bidrag till växthuseffekten från våra kustområden.

Läs hela nyheten här