Förbättrad djurhälsa ger fattiga småjordbrukare ökad produktion, och minskar spridningen av infektionssjukdomar och multiresistenta bakterier. Sverige har unik erfarenhet av organiserat djurhälsoarbete, och dessa erfarenheter bör utnyttjas mer i biståndet. Det skriver forskare från bl.a. SLU i Biståndsdebatten.se.

Läs hela nyheten här