Kungl. Skogs och Lantbruksakademien har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer. En av dem är viltforskaren Scott Creel från Department of Ecology, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå.

Läs hela nyheten här