Den svenska livsmedelssektorn behöver hitta lösningar på ett antal viktiga framtidsfrågor, bland annat hur den kommer att påverkas av klimatförändringarna. Som svar på detta behov har SLU inrättat ett sektorsråd där ett antal viktiga aktörer kan föra en långsiktig gemensam dialog. Fokus ska ligga på möjligheterna att utnyttja rådgivning för att stärka svensk livsmedelsproduktion. Detta är en åtgärd i linje med Sveriges nya livsmedelsstrategi.

Läs hela nyheten här