Det har blivit tradition att en avgången SLU-rektor ska hedras med att få ge namn åt en plats på campusområdet, och Lisa Sennerby Forsse (rektor 2006–2015) är inget undantag. Den öppna ytan mellan Undervisningshuset och Ulls hus på Ultuna heter nu fortsättningsvis Sennerbytorget.

Läs hela nyheten här