Av de ca 211 miljoner kronor som Vetenskapsrådet fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2017–2020 går drygt 24 miljoner till SLU. Medlen, som helt eller delvis finansieras inom regeringens biståndsbudget, ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Beskedet från VR, som avser ansökningsåret 2016, kom 19 januari 2017.

Läs hela nyheten här