Av de ca 151 miljoner kronor som Vetenskapsrådet preliminärt har fördelat till utvecklingsforskning under bidragsperioden 2019–2021 går drygt 11 miljoner till SLU. Bidragen ska finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Läs hela nyheten här