I den rankning som ShanghaiRanking Consultancy har gjort av universitet från hela världen inom 54 olika ämnesområden hamnar SLU högt inom flera områden 2020. Framför allt gäller det ekologi, jordbruksvetenskaper och veterinärmedicin.

Läs hela nyheten här