Den skarptandade barkborren är upptagen på rödlistan som nära hotad. Nu har denna barkborre för första gången orsakat skador på tallar i södra Sverige. Särskilt den varma och torra sommaren 2018 har gynnat den skarptandade barkborren och samtidigt stressat tallarna.

Läs hela nyheten här