”Nu är det dags att på allvar diskutera hur skogen ska användas och vilka nyttor som ska prioriteras”. Det säger Tomas Lundmark, SLU, som publicerat en rapport med titeln Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera? Han konstaterar att idag avverkas hela tillväxten i Götaland och nästan hela i Svealand. Det är bara i norra Sverige som det finns potential att öka uttaget av råvara på kort sikt.

Läs hela nyheten här