Kung Carl XVI Gustaf deltar på Skogens dag under Västerbotten på Grand Hôtel, Stockholm den 25 januari. Skogens dag fokuserar på hela värdekedjan och under dagen kommer besökarna bland annat få lyssna till hur arbetet med det nationella skogsprogrammet fortlöper, hur regionens innovationssystem utvecklas, och hur fler kvinnliga skogsägare kan ge grönare skog.

Läs hela nyheten här