När en främmande art introduceras till nya miljöer, finns risker för omfattande sjukdomsutbrott. Sådana brukar leda till mobilisering i forskarsamhället och en jakt på motmedel mot sjukdomen, som exempelvis biologiska bekämpningsmedel eller fungicider. Men erfarenheten har visat att sådana inte alltid används av markägaren, trots statliga subventioner. En ny studie från SLU visar att om det inte finns en marknad för skogens produkter, saknar markägaren incitament till att lägga tid och energi på att skydda skogen från sjukdomsangrepp.

Läs hela nyheten här