Vad händer när det brinner och när det är släckt? Anders Granström, brandforskare vid SLU, och Birgitta Boström, skogsförvaltare vid SCA, diskuterar skogsbolagens beredskap och rutiner vid en skogsbrand.

Läs hela nyheten här