Hur mycket av skogens kolupptag får Sverige tillgodoräkna sig i klimatarbetet? Det bestäms till stor del av vilken referensnivå för kolupptaget man utgår ifrån. SLU har på uppdrag av regeringen tagit fram underlag för en skoglig referensnivå för användning inom EU:s klimatramverk. Forskarna har också gjort en analys av vilka konsekvenser olika skogsbruksstrategier får på skogens kolbalans under 100 år framåt.

Läs hela nyheten här