”Sverige definierar sin utrikespolitik som feministisk. Ett område i fokus är att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom att bland annat verka för icke-diskriminerande lagstiftning. Men idag diskrimineras kvinnor när det gäller rätten till skogsmark. Vi kräver nu att Sverige, inom ramen för sitt internationella samarbete, aktivt arbetar för att stärka kvinnors rättigheter att bruka och äga skog.”

Läs hela nyheten här