Snöleopardernas revir verkar vara betydligt större än man tidigare trott, enligt en studie från SLU och Snow Leopard Trust som nyligen publicerats i Biological Conservation. Faktum är att bara 40 procent av de skyddade områden där snöleoparderna lever är tillräckligt stora för att kunna hysa ens ett enda par av dessa hotade kattdjur. Resultaten visar hur viktigt det är att fokusera på vad som händer utanför de skyddade områdena för att kunna bevara hotade arter.

Läs hela nyheten här