Granskogens jord är skiktad i lager; överst den rika förnan, därunder fattig humus. Förnan domineras av nedbrytande saprofyter, humusjorden av mykorrhizasvampar. Men vad driver den skarpa fraktioneringen av svampgrupper? Om detta handlar en ny studie från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs hela nyheten här