Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av projekten kommer från SLU-forskare och de får dela på totalt cirka 24 miljoner kronor.

Läs hela nyheten här