Idag är det samernas nationaldag. SLU Alumn fick ställa några frågor till Anja Fjellgren Walkeapää, som är ordförande för Sametingets ungdomsråd och specialist inom renskötsel på Skogsstyrelsen. Anja har jägmästarexamen från SLU.

Läs hela nyheten här