Som ett led i ABCF-programmet anordnade BecA-ILRI Hub och “SLU-Global Bioinformatics Centre” (nu en del av “SLU Bioinformatics Infrastructure”, SLUBI) för elfte året i rad en 10-dagars praktisk workshop om avancerad bioinformatik i Nairobi, Kenya, 4 -13 oktober 2017

Läs hela nyheten här