Forskningscentrumet BRC (Biogas research center) har fått ett anslag på 40 miljoner kronor från Energimyndigheten till centrumets tredje etapp. Nu har SLU gått in som partner i BRC, som bedöms ge tydliga bidrag till energiomställningen i Sverige.

Läs hela nyheten här