Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i östafrikanska torrmarker är fokus för forskningsprojektet ”Drylands Transform” som nyligen har finansierats med 2 miljoner euro från forskningsrådet FORMAS. SLU leder det tvärvetenskapliga teamet med forskare från universitet i Sverige och Östafrika samt internationella forsknings- och kommunikationscentra.

Läs hela nyheten här