Tonfisk och makrill med för oss exotiska namn som tongol, kawakawa och ostlig liten bonito är av stor betydelse för många utvecklingsländer i Indiska Oceanen. Via Havs- och vattenmyndighetens globala program deltar SLU-expertis i arbetet med att uppskatta fiskbeståndens storlek och ge vetenskapliga råd som kan göra detta fiske långsiktigt hållbart. Engagemanget bidrar till Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Läs hela nyheten här