SLU ska hjälpa den albanska miljömyndigheten med att utforma och genomföra en inventering av landets skogar och betesmarker. Målet med denna ”riksskogstaxering” är att ge ökad kunskap om tillstånd, förändringar och brukande av Albaniens skogar.

Läs hela nyheten här