SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startat ett efterlängtat nätverk inom limnisk pedagogik. Syftet med nätverket är att underlätta för aktörer som arbetar med limnisk pedagogik att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra.

Läs hela nyheten här