Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till spännande reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i Östersjön. Det kan handla om vattnets källflöden i berg och skogar och om flöden via jordbruksmark och städer, med kopplingar till övergödning och miljögifter. Det kan också handla om hur fiskbestånden och ekosystemen i Östersjön mår, påverkas och utvecklas.

Läs hela nyheten här