Regeringen har gett SLU och Institutionen för stad och land (SOL) uppdraget att främja en bättre samordning och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Uppdraget är en del av regeringens satsning för att stärka upptagning och tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och fortsätter över 2020.

Läs hela nyheten här