Engagemang för global utveckling och samarbete med låginkomstländer har varit en del av SLU:s verksamhet sedan starten för 40 år sedan. Sedan 2012 har SLU Global funnits för att stödja detta arbete. Från och med 1 januari 2018 är SLU Global en enhet vid ledningskansliet och har i samband med det fått ett breddat uppdrag.

Läs hela nyheten här