SLU: s forskning hamnar mycket högt bland svenska universitet i den nya Forskningsbarometern 2017. Vad gäller andel högt citerade publikationer ligger SLU på andra plats. SLU:s ämnesområden agronomi och biologi har särskilt hög andel högt citerade publikationer.

Läs hela nyheten här