Många små turistorter i Sydeuropa saknar helt möjligheter att återvinna de enorma mängder plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort EU-projekt har kartlagt detta svinn, och testat olika sätt att minska det. En viktig pusselbit i arbetet var en matsvinnsvåg som utvecklats av SLU-forskaren Mattias Eriksson. Bättre kunskap om den mat som slängs gör det lättare att förebygga svinnet.

Läs hela nyheten här