Vi är många som sätter värde på kustmiljön, men dålig miljöstatus och en ökande exploatering kan leda till förlorade natur- och upplevelsevärden. Projektet ECOCOA, som leds av forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU, ska fokusera på hur negativ påverkan från verksamheter i kustområden kan lindras.

Läs hela nyheten här