Svenskarna är matintresserade – men vet för lite om matens miljö- och klimatpåverkan. Den kunskapen vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förbättra och utvecklar tillsammans med Högskolan i Skövde (HS) ett dataspel om mat och miljö för att testa på lärare och elever på gymnasiet.

Läs hela nyheten här