I ett nytt avtal mellan SLU och Lantmännen sätts ramarna för en tydligare samverkan mellan organisationerna. Målet är att skapa bättre förutsättningar för gemensamma satsningar inom forskning, utbildning, rekrytering och annat erfarenhets- och kompetensutbyte.

Läs hela nyheten här