SLU och andra lärosäten och myndigheter både nationellt och regionalt har en nyckelroll att spela i skogsprogrammet, konstaterar Agnetha Alriksson och Stefan Karlsson, som är projektledare för skogsprogrammet på Näringsdepartementet.

Läs hela nyheten här