SLU är med på plats när världen samlas kring arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Hållbart fiske är ett av ämnena på agendan.

Läs hela nyheten här