Giftfri bekämpning av snytbaggar, hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer och miljövänlig metod för utsädessanering. Dessa tre innovationer har utsetts till de mest framgångsrika innovationerna som har sitt ursprung i SLU:s forskning under 40 år.

Läs hela nyheten här