Lantbrukare riskerar stora förluster inom spannmålsproduktionen. På sikt kan man vara tvungen att slakta ut nötkreatur, framför allt djur som går på naturbeten. Profilerade svenska produkter som naturbeteskött och grönsaker är i riskzonen.

Läs hela nyheten här