Sveriges ambition för att nå FN: s mål för hållbar utveckling är hög och så är SLU:s. SLU har tidigt lämnat en rapport om universitetets verksamhet till svenska UD, som en del av den frivilliga svenska rapporten som kommer att lämnas in till FN:s politiska högnivåforum i juli 2017. Rapporten innehåller goda exempel på aktiviteter och samarbeten samt uppgifter om utmaningar och möjligheter.

Läs hela nyheten här