Nu finns nya beräkningar över trädslagsfördelningen i Sveriges skogar för fri nedladdning. Den senaste versionen av SLU Skogskarta har en ny förbättrad kvalitet, en högre detaljeringsgrad och dessutom gör kartproduktionens kontinuitet att vi nu kan följa den svenska skogens utveckling under 15 år.

Läs hela nyheten här