Universitetens viktigaste uppdrag för en global samhällsomställning är att bidra genom forskning och utbildning, men vi behöver förstås också som alla myndigheter, företag och organisationer, analysera och minska vår egen direkta påverkan på klimat och miljö säger Karin Holmgren prorektor på SLU.

Läs hela nyheten här