Sveriges lantbruksuniversitet och bioteknikföretaget Intervacc AB har tecknat ett flerårigt avtal för vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Avtalet är en utvidgning av det sedan tidigare mycket framgångsrika samarbetet mellan SLU, Karolinska institutet (KI) och Intervacc, som har lett till utvecklingen av ett nytt innovativt vaccin mot kvarka – en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar. Avtalet omfattar fortsatt utveckling av två andra vacciner med stor potential inom djurhälsa.

Läs hela nyheten här