Utmaningarna Östersjön står inför är många. I samband med Östersjödagen svarar Jens Olsson, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU och koordinator för SLU Vattenforum samt Baltic Sea Science Center, på tre frågor om varför Östersjön behöver en egen dag och hur SLU bidrar till det långsiktiga arbetet med hållbarhet i Östersjöregionen.

Läs hela nyheten här