Näringsläckage från land och vikande bestånd av rovfiskar har lett till dramatiska förändringar i Östersjöns ekosystem. Båda faktorerna bidrar till övergödningssymtom som till exempel algblomningar. Åtgärder behövs, men vad är effektivast: att stärka rovfiskbestånden eller minska näringsläckaget? I ett nytt projekt vid institutionen för akvatiska resurser utvecklas kunskap om hur en kostnadseffektiv och regionalt anpassad kustförvaltning kan utformas.

Läs hela nyheten här