SLU har tillsammans med Swedesd vid Uppsala universitet beviljats 54 MSEK av forskningsstiftelsen Mistra till ett fyraårigt forskningsprogram om transformativ miljökommunikation. Det övergripande målet är att vidareutveckla förståelsen av miljökommunikation, liksom miljökommunikation som praktik.

Läs hela nyheten här